เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารับประกันจาก CMART ของตัวสินค้าในระยะเวลา 14 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า คุณสามารถส่งคืนสินค้ากลับมาที่เราในกรณีที่สินค้าอยู่ในสภาพเดิม ดังที่กล่าวไว้ในนโยบายการรับประกันการคืนสินค้า ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่คุณได้มีการชำระเข้ามา หรือคืนในรูปแบบ Store Credit แต่หากตัวสินค้าเกินระยะเวลารับประกัน 14 วันแล้ว คุณสามารถติดต่อผู้ผลิตได้โดยตรง