ข้อกำหนด และเงื่อนไข

BIGC MINI

 • ราคาสินค้า ต้องไม่เกิน 5,000 บาท
 • ส่งฟรี สำหรับยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 • น้ำหนักรวมของสินค้าต่อ 1 คำสั่งซื้อ รวมกันต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ขนาดของสินค้า หรือหีบห่อสินค้า (ถ้ามี) ต่อ 1 คำสั่งซื้อ รวมกันต้องไม่เกิน 40x45x35 ซม.
 • ไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้
 • เนื่องจาก แต่ละสาขามีพื้นที่จำกัด หากพื้นที่เก็บสินค้าเต็ม จะไม่สามารถเลือกรับสินค้านั้นๆ ได้

BIGC SUPER CENTER / BIGC MARKET

 • ราคาสินค้า ต้องไม่เกิน 15,000 บาท
 • ส่งฟรี สำหรับยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่จำกัดน้ำหนักรวมของสินค้าต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 • ไม่จำกัดขนาดของสินค้า หรือหีบห่อสินค้า
 • ไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้
 • เนื่องจาก แต่ละสาขามีพื้นที่จำกัด หากพื้นที่เก็บสินค้าเต็ม จะไม่สามารถเลือกรับสินค้าที่สาขานั้นๆ ได้

สั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้

 • เมื่อถึงหน้าซื้อสินค้า กรุณาเลือก ที่อยู่การออกใบเสร็จ เลือก ส่งใบเสร็จไปยังที่อยู่อื่น และเลือกบิ๊กซีสาขาที่คุณสะดวกไปรับสินค้า
 • ยืนยันการรับสินค้า หลังจากนั้นชำระเงินผ่านเว็บไซต์ www.cmart.co.th
 • คุณลูกค้าจะได้รับอีเมล์ และ SMS ยืนยันเมื่อสินค้าถึงบิ๊กซีสาขาดังกล่าวที่ท่านเลือกและพร้อมสำหรับการรับสินค้า

รับสินค้าได้ที่บิ๊กซีสาขาต่างๆ

 • ต้องได้รับอีเมล์ และ SMS ยืนยันก่อนเดินทางไปรับสินค้าเท่านั้น (หากยังไม่ได้รับ รบกวนติดต่อ 02-308-4666)
 • ยื่นใบกำกับภาษีและบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับสินค้า (ตั้งแต่เวลา 10.00น.-22.00น. ทุกวัน)
 • กรุณาหลีกเลี่ยงการรับสินค้าในช่วงระหว่างเวลา 12.00น.-14.00น. และ 18.00น.-20.00น. เนื่องจากเวลาดังกล่าว จะมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก
 • หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ Ccare ได้ที่ 02-308-4666 หรือ ccare@cmart.co.th

บิ๊กซีสาขาต่างๆจะเก็บสินค้าของคุณเป็นเวลา 14 วันหลังจาก สินค้านำส่งไปที่สาขา หากคุณไม่มารับสินค้าภายใน 14 วัน เราจะเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าและทำการคืนเงินให้คุณ

หมายเหตุ:

 • กรุณาแสดงเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สำหรับการรับสินค้าทุกครั้ง
 • นำสำเนาบัตรประชาชนตัวของตนเอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับการรับสินค้าทุกครั้ง
 • คุณต้องลงลายมือชื่อรับสินค้า เมื่อมารับสินค้าที่เคาน์เตอร์
 • หากพัสดุชำรุดหรือเสียหาย คุณมีสิทธิปฏิเสธการรับสินค้าได้
 • หากพัสดุถูกเปิดออก และคุณตัดสินใจจะคืนสินค้า กรุณาทำการคืนสินค้าผ่านระบบคืนสินค้าของCMART แบบปกติ (คุณไม่สามารถคืนสินค้าผ่านแผนกบริการลูกค้าของบิ๊กซี)
 • สินค้าอาจจะมีขนาดใหญ่และหนักเนื่องจากขนาดของพัสดุ กรุณานำยานพาหนะที่เหมาะสมมารับสินค้า
 • กรณีให้ผุ้อื่นมารับสินค้าแทน ให้ดำเนินการมอบอำนาจ โดยต้องมีเอกสารดังนี้
  • ใบกำกับภาษี
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมลงรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบหมาย พร้อมลงรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • กรณีพบปัญหาชื่อในใบกำกับภาษี ไม่ตรงกับชื่อบนบัตรประชาชน รบกวนติดต่อ 02-308-4666