การจัดส่งสินค้า

CMART คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงมีบริการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วและทันใจ ทั้งนี้อาจมีปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าทำให้การกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งของเรานั้นเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้นซึ่งจะระบุบนหน้าสินค้าต่างๆ

ในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง เราได้คำนวณระยะเวลาในการจัดส่ง โดยจะขึ้นกับรหัสไปรษณีย์และเงื่อนไขที่คุณได้เลือกบนหน้าเว็บว่าเป็นแบบปกติหรือแบบด่วน (Express or Standard)

ข้อควรจำ: ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณเลือก ฉะนั้นถ้าคุณต้องการสินค้าส่งด่วนควรเลือกสินค้าที่มีระบุส่งด่วนเท่านั้น

หากลูกค้าประสงค์จะเลือกการจัดส่งสินค้าแบบส่งด่วน สามารถสังเกตได้จากโลโก้สีฟ้าที่มีข้อความ “EXPRESS DELIVERY’ ในบริเวณมุมบนของรูปสินค้า ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

ค่าจัดส่ง

ประเภทพื้นที่น้ำหนัก(กก.)เงื่อนไข (บาท)
ราคา (บาท)

ส่งแบบธรรมดา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<= 5 KG

< 2,000

47

5.01-20 KG 

< 2,000

86

< 20 KG

> 2,000

FREE

 

> 20 KG 

 

 

1 - 1,500 

217

1,501 - 5,000

415

5,001 - 10,000

430

มากกว่า10,000 ขึ้นไป

640

ต่างจังหวัด

<= 5 KG

< 2,000

63

5.01-20 KG 

< 2,000

95

< 20 KG

> 2,000

FREE

> 20 KG

1 - 1,500 

225

1,501 - 5,000

435

5,001 - 10,000

590

มากกว่า10,000 ขึ้นไป

890

พื้นที่พิเศษ

<= 5 KG

< 2,000

75

5.01-20 KG 

< 2,000

100

< 20 KG

> 2,000

FREE

> 20 KG

1 - 1,500 

235

1,501 - 5,000

450

5,001 - 10,000

800

มากกว่า10,000 ขึ้นไป

925

ส่งด่วน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<= 20 KG

ไม่กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ

175

รับสินค้าที่ สาขาBigC

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

< 20 KG

ไม่กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ

FREE

> 20 KG

ไม่กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ

FREE

ต่างจังหวัด

< 20 KG

ไม่กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ

FREE

> 20 KG

ไม่กำหนดราคาซื้อขั้นต่ำ

FREE

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

พื้นที่พิเศษ

แม่ฮ่องสอน, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, พื้นที่ห่างไกลใน จังหวัด กาญจนบุรี และเกาะต่างๆ (พนมทวน, ไทรโยค, บ่อพลอย, ทองผาภูมิ, ศรีสวัสดิ์, สังขละ)

 

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า

เราจะคำนวณจากน้ำหนักจริงของสินค้าและขนาดของสินค้า วัดจาก (กว้างxยาวxสูง)/5000 กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทางเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า