รับสินค้าที่ สาขา Big C

Pick Up at Big C Stores คือบริการรับสินค้าที่บิ๊กซีสาขาต่างๆโดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ผ่านการสั่งซื้อสิ้นค้าใน CMART และเลือกรับสินค้าจาก สาขาที่ร่วมรายการ