ES มินิบอลวาล์ว 3 ทาง 2 วาล์ว เกลียวนอก-ใน-นอก

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม
ภายในใช้วัสดุเทฟล่อน ทำให้ไม่รั่วซึม
หัวบิด เปิด-ปิด สบายมือ
มี 2 หัวบิดในตัว ประหยัด สะดวกในการใช้งานจริง
More info

Regular Price: ฿700

Special Price ฿560

20 %off
  • Availability: In stock

  • Sold & Fulfill by ES

Regular Price: ฿700

Special Price ฿560

Detailed Description: ES มินิบอลวาล์ว 3 ทาง 2 วาล์ว เกลียวนอก-ใน-นอก

SKU 1376-51310711702

Product Description: ES มินิบอลวาล์ว 3 ทาง 2 วาล์ว เกลียวนอก-ใน-นอก

ES มินิบอลวาล์ว 3 ทาง 2 วาล์ว เกลียวนอก-ใน-นอก คุณสมบัติ -  มินิวาล์วเปิดปิน้ำ 3 ทาง 2 วาล์ว ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีการ ฟอร์จ  -  สามารถรองรับแรงดันน้ำได้มากถึง 16 บาร์ -  ลูกบอลควบคุมการไหลของน้ำทำจากทองเหลืองแท้ ปราศจากสนิม เปิดปิดง่าย -  ใช้สำหรับห้องมินิวาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย หมดปัญหาเรื่องรั่วซึมเมื๋อนำไปใช้งานน้ำและระบบประปา, น้ำร้อน, น้ำเย็น, น้ำมันเบนซิน, ก๊าซและของเหลวต่างๆ

Customer Reviews

Write a review