การจัดส่งสินค้า

CMART คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงมีบริการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วและทันใจ ทั้งนี้อาจมีปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าทำให้การกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งของเรานั้นเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้นซึ่งจะระบุบนหน้าสินค้าต่างๆ

ในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง เราได้คำนวณระยะเวลาในการจัดส่ง โดยจะขึ้นกับรหัสไปรษณีย์และเงื่อนไขที่คุณได้เลือกบนหน้าเว็บว่าเป็นแบบปกติหรือแบบด่วน (Express or Standard)

ข้อควรจำ: ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณเลือก ฉะนั้นถ้าคุณต้องการสินค้าส่งด่วนควรเลือกสินค้าที่มีระบุส่งด่วนเท่านั้น

หากลูกค้าประสงค์จะเลือกการจัดส่งสินค้าแบบส่งด่วน สามารถสังเกตได้จากโลโก้สีฟ้าที่มีข้อความ “EXPRESS DELIVERY’ ในบริเวณมุมบนของรูปสินค้า ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

ค่าจัดส่ง

การจัดส่งพื้นที่จัดส่งน้ำหนักมูลค่าสินค้าค่าจัดส่งสินค้า
ส่งแบบธรรมดา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล <20KG ไม่เกิน 2000 บาท 39
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล <20KG ตั้งแต่ 2001 บาท - 5000 บาท 49
<20KG ตั้งแต่ 5001 บาท - 10000 บาท 59
<20KG 10001 บาท ขึ้นไป 79
>20KG ไม่เกิน 10000 บาท 159
>20KG 10001 บาท ขึ้นไป 179
ต่างจังหวัด <20KG ไม่เกิน 2000 บาท 69
<20KG ตั้งแต่ 2001 บาท - 5000 บาท 79
<20KG ตั้งแต่ 5001 บาท - 10000 บาท 89
<20KG 10001 บาท ขึ้นไป 99
>20KG ไม่เกิน 10000 บาท 399
>20KG 10001 บาท ขึ้นไป 449
ส่งด่วน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล <20KG   99
>20 KG   499
ต่างจังหวัด <20 KG   99
>20 KG   499
รับสินค้าที่
สาขา BigC
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล <20 KG ไม่เกิน 1,000 บาท 19
<20KG ตั้งแต่ 1,001 บาท ขึ้นไป ฟรี
>20KG ไม่เกิน 1,000 บาท 19
>20KG ตั้งแต่ 1,001 บาท ขึ้นไป ฟรี
<20 KG ไม่เกิน 1,000 บาท 19
<20 KG ตั้งแต่ 1,001 บาท ขึ้นไป ฟรี
>20KG ไม่เกิน 1,000 บาท 19
>20KG ตั้งแต่ 1,001 บาท ขึ้นไป ฟรี

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า

เราจะคำนวณจากน้ำหนักจริงของสินค้าและขนาดของสินค้า วัดจาก (กว้างxยาวxสูง)/5000 กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่กำหนด ทางเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า